ISO 9001 is een internationale, generieke standaard. ISO 9001 stelt zich ten doel om internationale vereisten voor kwaliteitssystemen te standaardiseren, meetbaar en controleerbaar te maken. ISO 9001 is er in hoofdlijnen op gericht om alle processen in onze organisatie beheerst te laten verlopen, van de inkoop en productie tot de verkoop en service.

 

 
 
Call me