Op het gebied van milieu voldoet LOA Automotive aan de hoogste eisen en beschikt onder andere over een eigen afvalwaterzuiveringsinstallatie.

Milieubeleidsverklaring

LOA is gespecialiseerd in de oppervlaktebehandeling van metalen onderdelen door middel van kataforeselakken en poedercoaten.

LOA is zich ervan bewust dat het een rechtstreekse impact op het milieu heeft en dat een rationeel gebruik van natuurlijke hulpbronnen de belasting van het milieu kan verminderen. De directie van Loa Lak geeft aan dat zij daadwerkelijk vorm wil geven aan haar verantwoordelijkheden voor een duurzame samenleving op het gebied van het milieu.

Uitgangspunten zijn:

  • LOA voldoet minimaal aan alle van toepassing zijnde milieuwet- en regelgeving.
  • De verplichting wordt aangegaan te komen tot een continue verbetering van de milieuprestatie om milieubelasting te voorkomen. Hiertoe maakt de zorg voor het milieu een integraal onderdeel uit van de bedrijfsvoering.
  • Het milieuzorgprogramma zal jaarlijks worden bijgesteld, zodat kan worden ingesprongen op nieuwe ontwikkelingen ten aanzien van de zorg voor het milieu.
  • LOA zal er zorg voor dragen dat de door haar gebruikte hulpmiddelen zo milieuvriendelijk en rationeel mogelijk zijn. LOA moedigt bij zijn leveranciers een gelijkaardige houding aan.

Het milieubeleid is van toepassing op alle activiteiten en bedrijfsprocessen van de organisatie. De directie verwacht daarom van iedere medewerker een actieve bijdrage met betrekking tot de zorg voor het milieu en zal van haar kant zorg dragen voor een goed kennisniveau van de medewerkers voor het milieubewust uitvoeren van hun taken. Instructies op milieugebied dienen strikt te worden opgevolgd.

Deze beleidsverklaring geeft de uitgangspunten van LOA weer, en de directie en alle werknemers zijn eraan gehouden deze te realiseren.

Datum: 01-01-2018

Plaats: Tilburg

Jeroen Dols
Directeur

 
 
Bel mij