LOA Automotive behaalt ISO 14001:2015 milieucertificaat

Na een uitzonderlijk goed verlopen audit, heeft LOA Automotive het ISO 14001:2015 milieucertificaat behaald. Naast onze ISO 9001:2015 certificering welke zich richt op kwaliteit, is ons milieubeleid gericht op het beheersen van milieurisico’s en het streven naar continue verbetering van de milieuprestaties binnen onze organisatie.

Alle medewerkers van LOA Automotive BV van harte gefeliciteerd met jullie behaalde resultaat!