Nieuws

LOA Full Surface Group trotse sponsor Playing for Success

Stichting Playing for Success is een naschools programma voor kinderen tussen de 9 en 14 jaar die wel eens een ‘boost’ kunnen gebruiken. Soms gaat het gewoon even niet zo lekker.

Met een innovatief programma, een intensieve begeleiding en in een echte WOW-omgeving (vaak het stadion van een betaald voetbalorganisatie, in ons geval dus het Willem II stadion in Tilburg) werkt de stichting samen met de kinderen aan een betere motivatie, samenwerking en aan meer zelfvertrouwen. De prestaties op school nemen daardoor vanzelf toe. Uit onderzoek (Verwey Joker instituut) is zelfs gebleken dat deelnemers aan Playing for Success significant beter scoren dan de controlegroep als het gaat om inzet voor schoolwerk en cognitief zelfvertrouwen. Dat was reden genoeg voor de LOA Full Surface Group om aan dit maatschappelijke programma een bijdrage te leveren.