16-05-2022

LOA Group gaat partnership aan met Synergia om groei te versnellen

LOA Full Surface Group is een strategische partnership aangegaan met investeringsmaatschappij Synergia Capital Partners. Synergia zal het management ondersteunen in haar strategische plannen om zowel autonoom als via acquisities te groeien.

LOA Full Surface Group vindt zijn oorsprong in het in 1981 opgerichte LOA LAK B.V. (het huidige LOA Automotive), te Tilburg. Door verschillende overnames vanaf 2008 is LOA gegroeid tot een groep van 6 bedrijven, allen actief in de oppervlaktebehandeling van metalen componenten en vormdelen. In totaal biedt de groep circa 30 verschillende oppervlaktebehandelingen aan voor het verbeteren van de kwaliteit, duurzaamheid en functionaliteit van metalen onderdelen. De verschillende groepsmaatschappijen richten zich voor een belangrijk deel op specifieke marktsegmenten met daarbij passende bewerkingen.

Op dit moment staat er een competitieve en sterke groep met name georiënteerd op de zuidelijke regio van Nederland, waarbij elk bedrijf in belangrijke mate zelfstandig functioneert in haar eigen specialisatie en marktsegmenten, ondersteund met centraal geregelde processen. Doel is om in de komende jaren de groep verder te versterken in termen van geografie, spreiding in marktsegmenten en verbreding in behandelmethodes.

De sector is momenteel nog erg versplinterd. Er zijn veel oppervlaktebehandelaars actief en de verwachting is dat er in de komende jaren een consolidatie zal plaats vinden, waarbij kleinere spelers aansluiting zullen zoeken bij grotere partijen. Bijvoorbeeld op het gebied van onder meer ESG zal deze sector een transitie ondergaan waar als grotere groep meer mogelijkheden toe zijn. Dit biedt veel kansen voor LOA Group, die met het aantrekken van Synergia een partner met kennis, netwerk en financiële slagkracht heeft gewonnen, om deze kansen actief te onderzoeken en benutten.

Remco Dieperink, directeur van LOA Full Surface Group: “Om LOA Group nog verder klaar te maken voor de toekomst en de reeds ingezette groei te versnellen, zijn wij op zoek gegaan naar een partner die ons kan aanvullen en versterken. Naast objectieve selectiecriteria zijn een goede klik en gedeelde visie misschien wel belangrijkste elementen om succesvol te kunnen zijn. Met Synergia Capital Partners hebben wij een partner gevonden waarbij alle puzzelstukjes in elkaar passen. De combinatie van onze kennis en gedrevenheid met hun netwerk en ervaring zal de beoogde groei een extra boost geven. Wij kijken met veel vertrouwen en enthousiasme uit naar deze samenwerking”.

Paul van den Heuvel, Investment Director namens Synergia Capital Partners laat weten: “Wij zijn zeer verheugd met de toetreding van Synergia als aandeelhouder van de LOA Group. Remco en zijn team hebben in de afgelopen jaren aangetoond zowel autonoom als via overnames groei te kunnen realiseren met de LOA Group. Deze ingezette strategie gaan we verder doorzetten en versnellen. Er liggen nog veel kansen en we zullen dan ook actief de markt in gaan op zoek naar passende overnames die de groep sterker kunnen maken en ook in staat stellen om een bredere dienstverlening te kunnen aanbieden aan de klant. Wij kijken er naar uit om samen met het management deze uitdaging aan te gaan”.

Over Synergia

Synergia Capital Partners is een onafhankelijke participatiemaatschappij die sinds 1999 investeert in Nederlandse, middelgrote bedrijven in branches zoals agri & food, industriële productie, ICT/ software en (zorg-) dienstverlening.

Synergia is gefinancierd door Nederlandse topondernemers en investeert in bedrijven vanuit de gedachte dat de combinatie van kennis en kapitaal tot grotere meerwaarde leidt. Vanuit deze visie wordt dit netwerk van ondernemers regelmatig betrokken om de groei en waarde-creatie van deelnemingen te helpen versnellen.

De investering in LOA Group is een deelneming vanuit Synergia’s vijfde fonds, na eerdere investeringen in For Ever Gladiolen, Viscon Group, Plant World en PronkGroep.

Voor meer informatie: www.synergia.nl